Profesjonalne Szkolenia
Profesjonalne szkolenia
Świadoma komunikacja interpersonalna
użytkownik
hasło
Opis szkolenia

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych i jest skierowany do wszystkich osób, które chcą odnosić sukcesy w komunikacji z innymi ludźmi, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Szkolenia Stacjonarne Szkolenia stacjonarne
Szkolenia
Kompetencje Miękkie
Szkolenia Kompetencje Miękkie
Czas: 8 h
Miasto: Toruń
Kompetencje Miękkie

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Proces komunikacji – wprowadzenie

a) proporcje komunikatu według Alberta Mehabrian’a

b) proporcje komunikatu według Raya Birdwhistella’a

c) zasada skutecznego przekazu

 

2. Komunikacja werbalna

a) komunikacja pisemna

b) komunikacja ustna

 

3. Komunikacja niewerbalna

a) jakość głosu

b) ubiór, otoczenie

c) mowa ciała

 

4. Systemy reprezentacji

a) wzrokowy

b) słuchowy

c) kinestetyczny

 

5. Wartości wewnętrzne, czyli metaprogramy

a) do i od

b) opcje i procedury

c) dążenie i unikanie

d) autorytet wewnętrzny i autorytet zewnętrzny

e) ja i inni

f) szczegół i ogół

g) myślenie i uczucie

h) podobieństwa i różnice

 

6. Podsumowanie

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

- materiały szkoleniowe,

- certyfikat ukończenia szkolenia.

Organizator zapewnia przerwy kawowe, ciastka i lunch.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej 2 dni po wypełnieniu zgłoszenia.

Jeśli szkolenie zostanie odwołane lub przesunięte (a nowy termin nie będzie odpowiadał
uczestnikowi) z winy organizatora to opłata jest zwracana na konto uczestnika.

W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed
szkoleniem, wpłata nie jest zwracana.