Czas: 8 h |
Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych i jest skierowany do wszystkich osób, które chcą odnosić sukcesy w komunikacji z innymi ludźmi, zarówno w życiu prywatnym, jak i
Szkolenia stacjonarne Certyfikat ukończenia